Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας –  ΠΤΔΕ, Διευθύντρια Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Π.Δ.Μ

Αντωνία Παπάζογλου, Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Νέλλη Ζαφειριάδου, Εκπαιδευτικός, Ελληνικό Τμήμα, Σχολή Σαχέτι, πρ. Σχολική Σύμβουλος ΑΜΘ, ΜA, MEd, Υπ. Δρ. ΔΠΘ

Άγγελος – Μιχαήλ Χουβαρδάς, Μαθητής Σχολή  Σαχέτι. 

Σπύρος Μπούρας, υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Χρύσα Μάρκου, υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας