Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
kahoot, padlet, Crossword Labs (SEMINAR 5 / 16 Νοε)Γεώργιος Βλάχος
Αξιοποίηση κινητών συσκευών στη διδασκαλία (SEMINAR 7 / 30 Νοε)Νέλλη Ζαφειριάδου
Έννοιες του cloud, Google drive, έγγραφα Google, Google Forms (SEMINAR 1 / 19 Okt)Άρης Μαγλάρας
Εργαλεία διαδραστικών φύλλων εργασίας - εννοιολογικοί χάρτες - δημιουργία flipped εγγράφων (SEMINARS109)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Πλατφόρμα e-me. (Ασκήσεις στο e-me content και στο learning apps) (SEMINAR 4 / 9 Νοε)Ελένη Κωλέττη
Πρόγραμμα δημιουργίας- επεξεργασίας video και δημιουργία αφίσας με Canva (SEMINAR 2 / 26 Οκτ)Φωτεινή Κυριακοπούλου