Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

To  Γραφείο Εκπαίδευσης θα υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα αφορά στη χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία με θέμα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη».  Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει στις 19  Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί  στις 13 Δεκεμβρίου 2021.

Ο κάθε επιμορφωτής θα αναρτά το υλικό του στην πλατφόρμα e- class μια εβδομάδα πριν την παρουσίασή του έτσι ώστε να μπορούν οι επιμορφούμενοι να το μελετούν.  Θα ακολουθεί η παρουσίαση με την ανάθεση προαιρετικών σχετικών εργασιών για καλύτερη εμπέδωση των διδακτικών αντικειμένων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Στην τελευταία συνάντηση θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν καλές πρακτικές με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών στη διδακτική πράξη.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης 40 ωρών.  Μετά τη λήξη του το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για κάλυψη επιπλέον επιμορφωτικών αναγκών που υπάρχουν ή που θα προκύψουν στο μέλλον.

 

Περιεχόμενα του προγράμματος:

  • Βασικά προγράμματα(MS Office–χρήσιμα tips, επεξεργασία εικόνας/δημιουργία αφίσας, δημιουργία/επεξεργασία/εγγραφή video)
  • Πλατφόρμες(e-me, ασκήσεις κλειστού τύπου και διαδραστικές στο e-me content και στο learning apps)
  • Έννοιες του cloud, Google Drive, One Drive
  • ΈγγραφαGoogle και η αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση
  • ΧρήσιμαWeb 2 εργαλεία (kahoot, padlet, δημιουργία σταυρόλεξου, παζλ,   εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης,  δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου, εργαλείο παρουσίασης prezi)
  • Αξιοποίηση Κινητών συσκευών στη διδασκαλία

Ανακοινώσεις